pallet nhựa Thái Lan

Pallet nhựa Hàn Quốc - Nine Lights Corp.

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Pallet quá khổ (oversize)

Pallet quá khổ (oversize) AD1112TB16
Pallet quá khổ (oversize) AD1112TB16
Pallet quá khổ (oversize) AD1113N-1
Pallet quá khổ (oversize) AD1113N-1
Pallet quá khổ (oversize) AD1218
Pallet quá khổ (oversize) AD1218
Pallet quá khổ (oversize) AD1618
Pallet quá khổ (oversize) AD1618
Pallet quá khổ (oversize) AS1113NF
Pallet quá khổ (oversize) AS1113NF