Thùng nhựa Trung Quốc

Xe đẩy hàng mingwei

Thùng nhựa hàn quốc

Pallet nhựa công nghiệp

dây đai nhựa pet, pp

pallet nhựa Thái Lan

Pallet Gỗ ép - GPac Pallet Malaysia

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Bà Chu Thị Nguyệt
sales - 093 465 7778

Bà Hồ Diệu Linh
sales - 098 272 7919

Pallet siêu chịu tải

Pallet siêu chịu tải AS1012TCA15
Pallet siêu chịu tải AS1012TCA15
Pallet siêu chịu tải AS1012TCA15
Pallet siêu chịu tải AS1012TCA15
Pallet siêu chịu tải AD1012TP15
Pallet siêu chịu tải AD1012TP15
Pallet siêu chịu tải AS1012P20
Pallet siêu chịu tải AS1012P20
Pallet siêu chịu tải AS1012TP18
Pallet siêu chịu tải AS1012TP18
Pallet siêu chịu tải AS1012TP20
Pallet siêu chịu tải AS1012TP20
Pallet siêu chịu tải AS1012TBA15
Pallet siêu chịu tải AS1012TBA15
Pallet siêu chịu tải AS1111LP
Pallet siêu chịu tải AS1111LP
Pallet siêu chịu tải AS1212LC
Pallet siêu chịu tải AS1212LC
Pallet siêu chịu tải AS1012TC20
Pallet siêu chịu tải AS1012TC20
Pallet siêu chịu tải AS1111LC
Pallet siêu chịu tải AS1111LC
Pallet siêu chịu tải AS1012TC18
Pallet siêu chịu tải AS1012TC18
Pallet siêu chịu tải AS1012TB15
Pallet siêu chịu tải AS1012TB15