pallet nhựa Thái Lan

Pallet nhựa Hàn Quốc - Nine Lights Corp.

Pallet Gỗ ép - GPac Pallet Malaysia

Enlightening Pallet

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Bà Chu Thị Nguyệt
sales - 093 465 7778

Bà Hồ Diệu Linh
sales - 098 272 7919

Export and light weight

Export and light weight NPL1010HL (1000x1000x120(mm)
Export and light weight NPL1010HL (1000x1000x120(m...
Export and light weight NPL1050I (1050x1050x140(mm)
Export and light weight NPL1050I (1050x1050x140(mm...
Export and light weight NPL1108I - 1100x800x130(mm)
Export and light weight NPL1108I - 1100x800x130(mm...
Export and light weight NPL1111HL - 1100x1100x150(mm)
Export and light weight NPL1111HL - 1100x1100x150(...
Export and light weight NPL1111L - 1100x1100x140(mm)
Export and light weight NPL1111L - 1100x1100x140(m...
Export and light weight NPL1210HL - 1200x1000x150(mm)
Export and light weight NPL1210HL - 1200x1000x150(...
Export and light weight NPL1211HL (1200x1100x125(mm)
Export and light weight NPL1211HL (1200x1100x125(m...
Export and light weight NPL1311HL (1300x1100x125(mm)
Export and light weight NPL1311HL (1300x1100x125(m...