Thùng Nhựa Đặc

Thùng nhựa rỗng

Khay linh kiện

pallet nhựa Thái Lan

Pallet nhựa Hàn Quốc - Nine Lights Corp.

Pallet Gỗ ép - GPac Pallet Malaysia

Enlightening Pallet

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Bà Chu Thị Nguyệt
sales - 093 465 7778

Bà Hồ Diệu Linh
sales - 098 272 7919

Thùng nhựa rỗng nhập khẩu

NAC 604G
NAC 604G
NAC 7740
NAC 7740
NBB 502
NBB 502
NBB 503
NBB 503
NBK 505
NBK 505
NBK 502
NBK 502
NBK 504
NBK 504
NBK 631
NBK 631
NAP 107
NAP 107
NAP 108N
NAP 108N
NAP 101
NAP 101
NAP 102N
NAP 102N
NAP 103
NAP 103
NAP 103-2
NAP 103-2
NAP  103-3
NAP 103-3
NAP 104
NAP 104
NAP 104-1
NAP 104-1
NAP 108-1
NAP 108-1
NAP 109
NAP 109
NAP 110
NAP 110
NAP 111
NAP 111
NAP 113
NAP 113
NAP 113-1
NAP 113-1
NAP 113-2
NAP 113-2
NAP 118-9
NAP 118-9
NAP 118-15
NAP 118-15
NAP 119
NAP 119
NAP 120
NAP 120
NBB 501
NBB 501
NBK 6313
NBK 6313
NBK 631K
NBK 631K
NAP 122-1
NAP 122-1
NAP 123
NAP 123
NAP 202
NAP 202
NAP 203
NAP 203
NAP 204N
NAP 204N
NAP 204-3
NAP 204-3
NAP 522
NAP 522
NAP 4315
NAP 4315
NAP 5321
NAP 5321