Hàng công nghiệp Nhật Bản

Thùng Nhựa Đặc

Thùng nhựa rỗng

Khay linh kiện

pallet nhựa Thái Lan

Pallet nhựa Hàn Quốc

Pallet Gỗ ép - GPac Pallet Malaysia

Enlightening Pallet

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Bà Chu Thị Nguyệt
sales - 093 465 7778

Bà Hồ Diệu Linh
sales - 098 272 7919

Thùng, Khay nhựa Nhật Bản

TB331B
TB331B
TB111
TB111
TP131
TP131
TP131M
TP131M
TP181.5
TP181.5
TP331
TP331
TP331M
TP331M
TP332B
TP332B
TP332M
TP332M
TP341.5N
TP341.5N
TP341D
TP341D
TP361
TP361
TP361D
TP361D
TP362
TP362
TP362LB
TP362LB
1000H4
1000H4
S100
S100
S200
S200
S400
S400
S500
S500
S1000
S1000
S1000B
S1000B
S1200
S1200
S1400
S1400
B4
B4
B4A
B4A
B8D
B8D
B9K
B9K
B16
B16
B19K
B19K
B20A
B20A
B24K
B24K
B93
B93
C10
C10
N30
N30
N75
N75
20B
20B
25B
25B
38B(2)
38B(2)
50A-2
50A-2
C-50B
C-50B
EP7B
EP7B
EP10B
EP10B
EP13A
EP13A
EP15A
EP15A
A14
A14
A82
A82
A90
A90
B3
B3
B7
B7
B11
B11
B14
B14
B21M(PE)
B21M(PE)
B22
B22
B28-N
B28-N
B28S
B28S
B30N
B30N
B33S
B33S
B38
B38
B40S
B40S
TPO-343
TPO-343
EP15A-3
EP15A-3
L16B
L16B
P19B
P19B
P21B-2
P21B-2
P22B
P22B
P27B
P27B
W95A
W95A
P75B-2
P75B-2
P124B
P124B
B12
B12
N4
N4
N148
N148
TP363
TP363
TP381.D
TP381.D
TP391
TP391
TP461
TP461
TP3122
TP3122
TP3131.5
TP3131.5
TPO-342
TPO-342
TPO-342F
TPO-342F
TPO-4122
TPO-4122
B41K
B41K
B46K
B46K
B55-3
B55-3
B60-1
B60-1
B60F-2
B60F-2
B60SS
B60SS
B47-N
B47-N
B150
B150
D32
D32
D33
D33
D36
D36
D60M
D60M
1N
1N
2
2
4-4
4-4
5N
5N
B
B
B-2
B-2
B17
B17
HL-1
HL-1
HL-2
HL-2
HL-03
HL-03
HL-5
HL-5
HL-10
HL-10
HL-20
HL-20
T-S
T-S
T-M
T-M
3S-2
3S-2