Thùng nhựa Trung Quốc

Xe đẩy hàng mingwei

Thùng nhựa hàn quốc

Pallet nhựa công nghiệp

dây đai nhựa pet, pp

pallet nhựa Thái Lan

Pallet Gỗ ép - GPac Pallet Malaysia

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Bà Chu Thị Nguyệt
sales - 093 465 7778

Bà Hồ Diệu Linh
sales - 098 272 7919

Thùng nhựa đặc HQ

NVBK 501
NVBK 501
NVSN112P
NVSN112P
NVTC 101
NVTC 101
VN 12
VN 12
NTC 110S
NTC 110S
NTC 113
NTC 113
NTC 111
NTC 111
NTC 115HL
NTC 115HL
NTC 115HM
NTC 115HM
NTC 115QM
NTC 115QM
NTC 115S
NTC 115S
NTC 321
NTC 321
NTC 101L
NTC 101L
NTC 102
NTC 102
NTC 103N
NTC 103N
NTC 107
NTC 107
NTC 108
NTC 108
NTC 101
NTC 101
NTC 104
NTC 104
NTC 531
NTC 531
NTC 105
NTC 105
NTC 106
NTC 106
NTC 109
NTC 109
NTC 110A
NTC 110A
NTC 115HS
NTC 115HS
NTC 115L
NTC 115L
NTC 115M
NTC 115M
VN 23
VN 23
NTC 431
NTC 431
NTC 341-1
NTC 341-1
NTC 432
NTC 432
NTC 433
NTC 433
NTC 501
NTC 501
NTC 741
NTC 741
NTC 742
NTC 742
NTC 743
NTC 743
NTC 743-1
NTC 743-1
NTC 831
NTC 831
NTC-851
NTC-851
NAC 602-1
NAC 602-1
NAC 602
NAC 602
NAC 604P
NAC 604P
NAC 605
NAC 605
NBK 501
NBK 501
NBK 503
NBK 503