Thùng nhựa Trung Quốc

Xe đẩy hàng mingwei

Thùng nhựa hàn quốc

Pallet nhựa công nghiệp

dây đai nhựa pet, pp

pallet nhựa Thái Lan

Pallet Gỗ ép - GPac Pallet Malaysia

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Bà Chu Thị Nguyệt
sales - 093 465 7778

Bà Hồ Diệu Linh
sales - 098 272 7919

Pallet chịu tải

For Hand Pallet Trucks Use NLP1210H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1210H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1386H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1386H
For Automated Warehouse Use NLP1109J (1100x900x140(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1109J (1100x900x140...
For Automated Warehouse Use NLP1145J (1145x1145x140(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1145J (1145x1145x14...
For Automated Warehouse Use NLP1210J (1200x1000x140(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1210J (1200x1000x14...
For Automated Warehouse Use NLP1220J (1220x1220x150(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1220J (1220x1220x15...
For Automated Warehouse Use NLP1311J (1300x1100x150(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1311J (1300x1100x15...
For Automated Warehouse Use NLP1350J ( 1350x1100x150(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1350J ( 1350x1100x1...
For Automated Warehouse Use NLP1411J (1400x1100x140(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1411J (1400x1100x14...
For Hand Pallet Trucks Use NLP1182H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1182H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1082H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1082H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1010H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1010H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1050H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1050H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1108H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1108H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1111H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1111H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1174H
For Hand Pallet Trucks Use NLP1174H
For Automated Warehouse Use NLP115105J (1150x1050x140(mm)
For Automated Warehouse Use NLP115105J (1150x1050x...
For Automated Warehouse Use NLP1010J (1000x1000x150(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1010J (1000x1000x15...
For Automated Warehouse Use NLP1482J (1460x820x150(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1482J (1460x820x150...
For Automated Warehouse Use NLP1612J (1600x1200x150(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1612J (1600x1200x15...
For Automated Warehouse Use NLP1809J (1800x900x150(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1809J (1800x900x150...
For Automated Warehouse Use NLP1812J (1800x1200x150(mm)
For Automated Warehouse Use NLP1812J (1800x1200x15...
NLP1283 (1200x830x140(mm)
NLP1283 (1200x830x140(mm)
NLP1412 (1450x1200x150(mm)
NLP1412 (1450x1200x150(mm)
NLP1512 (1550x1250x150(mm)
NLP1512 (1550x1250x150(mm)
NLP1583 (1530x830x140(mm)
NLP1583 (1530x830x140(mm)
NLP1811 (1800x1130x150(mm)
NLP1811 (1800x1130x150(mm)
NLP9494 (940x940x140(mm)
NLP9494 (940x940x140(mm)
NLP9898 (980x980x140(mm)
NLP9898 (980x980x140(mm)
NLP115700 (1150x700x150(mm)
NLP115700 (1150x700x150(mm)
NLP129970 (1290x970x140(mm)
NLP129970 (1290x970x140(mm)
NLP152135 (1520x1350x150(mm)
NLP152135 (1520x1350x150(mm)
NLP1212 (1200x1200x140/150(mm)
NLP1212 (1200x1200x140/150(mm)
NLP1111 (1100x1100x140/150(mm)
NLP1111 (1100x1100x140/150(mm)
NLP9565 (950x650x150(mm)
NLP9565 (950x650x150(mm)
NLP1010 (1000x1000x150(mm)
NLP1010 (1000x1000x150(mm)
NLP1108 (1100x800x140(mm)
NLP1108 (1100x800x140(mm)
NLP1108_1 (1130x800x140(mm)
NLP1108_1 (1130x800x140(mm)
NLP1109 (1100x900x140(mm)
NLP1109 (1100x900x140(mm)
NLP1140 (1140x1140x140(mm)
NLP1140 (1140x1140x140(mm)
NLP1145 (1145x1145x150(mm)
NLP1145 (1145x1145x150(mm)
NLP1174 (1100x740x140(mm)
NLP1174 (1100x740x140(mm)
NLP1209 (1200x900x140(mm)
NLP1209 (1200x900x140(mm)
NLP1210 (1200x1000x140/150(mm)
NLP1210 (1200x1000x140/150(mm)
NLP1211 (1200x1100x140/150(mm)
NLP1211 (1200x1100x140/150(mm)
NLP1296 (1280x960x140(mm)
NLP1296 (1280x960x140(mm)
NLP1297 (1220x970x140(mm)
NLP1297 (1220x970x140(mm)
NLP1311 (1300x1100x140/150(mm)
NLP1311 (1300x1100x140/150(mm)
NLP1350 (1350x1100x140/150(mm)
NLP1350 (1350x1100x140/150(mm)
NLP1405 ( 1550x1250x150(mm)
NLP1405 ( 1550x1250x150(mm)