pallet nhựa Thái Lan

Pallet nhựa Hàn Quốc - Nine Lights Corp.

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Chia sẻ lên:
Export and light weight NPL1050I (1050x1050x140(mm)

Export and light weight NPL1050I (1050x1050x140(mm)

Nơi sản xuất:
Hàn Quốc

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Export and light weight NPL1010HL (1000x1000x120(mm)
Export and light weight NPL1010HL (1000x...
Export and light weight NPL1050I (1050x1050x140(mm)
Export and light weight NPL1050I (1050x1...
Export and light weight NPL1108I - 1100x800x130(mm)
Export and light weight NPL1108I - 1100x...
Export and light weight NPL1111HL - 1100x1100x150(mm)
Export and light weight NPL1111HL - 1100...
Export and light weight NPL1111L - 1100x1100x140(mm)
Export and light weight NPL1111L - 1100x...
Export and light weight NPL1210HL - 1200x1000x150(mm)
Export and light weight NPL1210HL - 1200...
Export and light weight NPL1211HL (1200x1100x125(mm)
Export and light weight NPL1211HL (1200x...
Export and light weight NPL1311HL (1300x1100x125(mm)
Export and light weight NPL1311HL (1300x...