pallet nhựa Thái Lan

Pallet nhựa Hàn Quốc - Nine Lights Corp.

Pallet Gỗ ép - GPac Pallet Malaysia

Enlightening Pallet

thông tin liên hệ
Ông Bùi Nguyễn Ánh
Giám Đốc KD - 0913 091 008

Bà Chu Thị Nguyệt
sales - 093 465 7778

Bà Hồ Diệu Linh
sales - 098 272 7919

Pallet dùng trong xuất khẩu hàng

Pallet dùng trong xuất khẩu hàng LT1012
Pallet dùng trong xuất khẩu hàng LT101...
Pallet dùng trong xuất khẩu hàng LT1012N
Pallet dùng trong xuất khẩu hàng LT101...
Pallet dùng trong xuất khẩu hàng LT1012S
Pallet dùng trong xuất khẩu hàng LT101...
Pallet dùng trong xuất khẩu hàng LS1012S
Pallet dùng trong xuất khẩu hàng LS101...

Pallet kháng khuẩn

Pallet kháng khuẩn JES1012P16
Pallet kháng khuẩn JES1012P16
Pallet kháng khuẩn JES1012P16R
Pallet kháng khuẩn JES1012P16R
Pallet kháng khuẩn JHS1012F16
Pallet kháng khuẩn JHS1012F16
Pallet kháng khuẩn JHS1012F16R
Pallet kháng khuẩn JHS1012F16R

Pallet siêu chịu tải

Pallet siêu chịu tải AS1012TB15
Pallet siêu chịu tải AS1012TB15
Pallet siêu chịu tải AS1012TCA15
Pallet siêu chịu tải AS1012TCA15
Pallet siêu chịu tải AD1012TP15
Pallet siêu chịu tải AD1012TP15
Pallet siêu chịu tải AS1012P20
Pallet siêu chịu tải AS1012P20

For common fork lifts use

Floor pallet
Floor pallet
For Common Fork Lifts Use NLP1111 (1100x1100x140/150(mm)
For Common Fork Lifts Use NLP1111 (1100x1100x140/1...
For Common Fork Lifts Use NLP9565 (950x650x150(mm)
For Common Fork Lifts Use NLP9565 (950x650x150(mm)
For Common Fork Lifts Use NLP1108_1 (1130x800x140(mm)
For Common Fork Lifts Use NLP1108_1 (1130x800x140(...

Export and light weight

Export and light weight NPL1111HL - 1100x1100x150(mm)
Export and light weight NPL1111HL - 1100x1100x150(...
Export and light weight NPL1210HL - 1200x1000x150(mm)
Export and light weight NPL1210HL - 1200x1000x150(...
Export and light weight NPL1211HL (1200x1100x125(mm)
Export and light weight NPL1211HL (1200x1100x125(m...
Export and light weight NPL1311HL (1300x1100x125(mm)
Export and light weight NPL1311HL (1300x1100x125(m...

Foldable Plastic container

Heavy Duty Bulk Folding Plastic Pallet Box
Heavy Duty Bulk Folding Plastic Pallet Box
Heavy Duty Bulk Folding Plastic Pallet Box
Heavy Duty Bulk Folding Plastic Pallet Box
Plastic Pallet Box
Plastic Pallet Box
HDPE Collapsible Vented Foldable Plastic Pallet Bulk Box
HDPE Collapsible Vented Foldable Plastic Pallet Bu...

4-Way Entry & Nest-able

P9L- A, kt: 1216x1015x115 mm
P9L- A, kt: 1216x1015x115 mm
P20L- A, Kt: 1219x508x115 mm
P20L- A, Kt: 1219x508x115 mm
P10L - SA, Kt: 1100x1100x138 mm
P10L - SA, Kt: 1100x1100x138 mm
P11MS; Kt: 1300x1100x145 mm
P11MS; Kt: 1300x1100x145 mm

2-Way Entry, Nest-able & Rack-able

P10L - D2; Kt: 1100x1100x125 mm
P10L - D2; Kt: 1100x1100x125 mm
P18L - A2; Kt: 1219x1016x115 mm
P18L - A2; Kt: 1219x1016x115 mm
P19L - A2, Kt: 1235x1135x120 mm
P19L - A2, Kt: 1235x1135x120 mm

Pallet nhựa tĩnh điện

Pallet nhựa tĩnh điện KT: 1100x1100x150 mm
Pallet nhựa tĩnh điện KT: 11...
Pallet nhựa tĩnh điện KT: 1100x1100x150 mm
Pallet nhựa tĩnh điện KT: 11...
Pallet nhựa tĩnh điện KT: 1200x1000x145 mm
Pallet nhựa tĩnh điện KT: 12...
Pallet nhựa tĩnh điện KT: 1200x1000x145 mm
Pallet nhựa tĩnh điện KT: 12...